ขั้นตอนการบัญชี

ขั้นตอนการบัญชีเป็นกระบวนการมาตรฐานที่ใช้เพื่อทำหน้าที่ภายในแผนกบัญชี ตัวอย่างขั้นตอนการบัญชี ได้แก่ :

  • ออกบิลให้กับลูกค้า

  • จ่ายใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์

  • คำนวณเงินเดือนสำหรับพนักงาน

  • คำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวร

  • แยกแยะสินทรัพย์ถาวร

  • ดำเนินการกระทบยอดธนาคาร

ขั้นตอนการบัญชีได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ฟังก์ชันสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รวมการควบคุมที่เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสีย นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาขั้นตอนเป็นเครื่องมือการฝึกอบรมสำหรับพนักงานซึ่งสามารถอ่านเอกสารเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานใหม่ได้