หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิคือพันธบัตรที่จัดประเภทต่ำกว่าหนี้ที่มีอาวุโสมากกว่าในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งหมายความว่าผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีอาวุโสมากกว่าจะได้รับเงินก่อนก่อนที่จะมีการจัดหาเงินคงเหลือให้กับผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการไม่ชำระเงินการรักษาความปลอดภัยนี้จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างสูง

ข้อกำหนดที่คล้ายกัน

หุ้นกู้ด้อยสิทธิเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการรักษาความปลอดภัยระดับจูเนียร์