เบี้ยประกันภัยค่าล่วงเวลา

ค่าล่วงเวลาคือการจ่ายเพิ่มเติมให้กับพนักงานสำหรับชั่วโมงที่ทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทั่วไปจำนวนเบี้ยประกันการทำงานล่วงเวลาจะอยู่ที่ 50% ของระดับค่าจ้างพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นหากปกติคน ๆ หนึ่งมีรายได้ $ 10 ต่อชั่วโมงและทำงาน 42 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ค่าจ้างพื้นฐานของเธอจะเท่ากับ 420 ดอลลาร์ (คำนวณจาก 42 ชั่วโมงคูณด้วย 10 ดอลลาร์ / ชั่วโมง) และค่าล่วงเวลาของเธอจะเท่ากับ 10 ดอลลาร์ (คำนวณเป็น 2 ชั่วโมงคูณ โดย $ 5 / ชั่วโมง)