ต้นทุนระดับแบทช์

ต้นทุนระดับแบทช์คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของหน่วย แต่ไม่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยเฉพาะ ตัวอย่างเช่นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการตั้งค่าการดำเนินการผลิตจะสัมพันธ์กับชุดสินค้าที่ผลิตในภายหลัง แนวคิดนี้ใช้เพื่อจัดสรรค่าโสหุ้ยโดยที่ต้นทุนระดับแบทช์จะกระจายไปตามหน่วยต่างๆในชุดงาน