การเลือกตั้งภาษี

การเลือกตั้งภาษีเป็นทางเลือกที่ผู้เสียภาษีเลือกจากตัวเลือกที่เป็นไปได้หลายประการสำหรับวิธีจัดการกับสถานการณ์จากมุมมองการรายงานภาษี ตัวอย่างเช่นธุรกิจสามารถเลือกที่จะเก็บภาษีเป็น บริษัท C หรือ บริษัท S อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเก็บบันทึกบัญชีภายใต้เกณฑ์เงินสดของการบัญชีหรือตามเกณฑ์คงค้าง หรือคู่แต่งงานสามารถเลือกที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีแยกกันหรือแบบคืนร่วมก็ได้ การเลือกตั้งภาษีอาจมีผลที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาและจำนวนภาษีที่จ่าย