อำนาจเจ้าหน้าที่

อำนาจเจ้าหน้าที่คือการให้คำแนะนำและบริการอื่น ๆ แก่ผู้จัดการสายงาน ตัวอย่างตำแหน่งพนักงาน ได้แก่ บัญชีการเงินการจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและภาษีอากร คนในตำแหน่งพนักงานเหล่านี้มีอำนาจในการช่วยเหลือหน้าที่สายงาน (เช่นการผลิตและการขาย) แต่ไม่มีอำนาจเหนือพวกเขา ในฐานะตัวอย่างของหน่วยงานพนักงานนักบัญชีต้นทุนจะแนะนำผู้จัดการฝ่ายขายว่าผลิตภัณฑ์ใดมีอัตรากำไรสูงสุดและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในการขาย