การติดตาม

การติดตามเป็นกระบวนการติดตามธุรกรรมในการบันทึกบัญชีกลับไปยังเอกสารต้นทาง โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการค้นหารายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปการติดตามกลับไปยังบัญชีแยกประเภทย่อย (ถ้าจำเป็น) เพื่อค้นหาหมายเลขเอกสารที่ระบุเฉพาะจากนั้นไปที่ไฟล์การบัญชีเพื่อค้นหาเอกสารต้นทาง การติดตามใช้เพื่อติดตามข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมและยังใช้โดยผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง