ต้นทุนการขาดแคลน

ต้นทุนการขาดแคลนคือต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยองค์กรเมื่อไม่มีสินค้าคงคลังในสต็อก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึง:

  • การสูญเสียธุรกิจจากลูกค้าที่ไปที่อื่นเพื่อซื้อสินค้า
  • การสูญเสียส่วนต่างจากการขายที่ไม่เสร็จสมบูรณ์
  • ค่าขนส่งข้ามคืนเพื่อรับสินค้าที่ไม่มีในสต็อก

ข้อกำหนดที่คล้ายกัน

ต้นทุนการขาดแคลนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นทุนการเก็บรักษา