การขนส่งใน

Transportation-in คือค่าขนส่งที่เกิดขึ้นโดยผู้ซื้อเพื่อซื้อสินค้าที่ส่งมอบ การจำแนกประเภทต้นทุนนี้อาจรวมถึงค่าประกันการขนส่งสินค้าและภาษีศุลกากร การขนส่งเข้าสามารถกำหนดให้เป็นต้นทุนของสินค้าคงคลัง