กองทุน Imprest

กองทุนอิมพีเรียลคือเงินสดจำนวนเล็กน้อยที่ตั้งสำรองไว้สำหรับใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น โดยทั่วไปกองทุนจะเก็บไว้ในกล่องหรือลิ้นชักและถูกควบคุมโดยผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีอำนาจในการชำระเงิน เมื่อมีการชำระเงินผู้ดูแลจะจ่ายเงินสดและแทนที่ด้วยบัตรกำนัลที่ระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน เมื่อจำนวนเงินสดในกองทุนถูกดึงลงสู่ระดับต่ำเงินสดเพิ่มเติมจะถูกส่งต่อจากระบบบัญชีกลางของ บริษัท และใบสำคัญจะใช้ในการจัดทำรายการบันทึกประจำวันที่เรียกเก็บเงินจากการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย