ระบบแมนนวล

ระบบแมนนวลคือระบบการทำบัญชีที่เก็บรักษาบันทึกด้วยมือโดยไม่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แต่การทำธุรกรรมจะถูกเขียนลงในสมุดรายวันซึ่งข้อมูลจะถูกรวบรวมไว้ในชุดงบการเงินด้วยตนเอง ระบบเหล่านี้มีอัตราความผิดพลาดสูงและช้ากว่าระบบคอมพิวเตอร์มาก ระบบแมนนวลมักพบในองค์กรขนาดเล็กที่มีธุรกรรมน้อย