แนวทางการตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบคือกลยุทธ์ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการตรวจสอบ แนวทางที่ใช้แตกต่างกันไปตามลูกค้าและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ลักษณะของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจ

  • ขอบเขตของการมีส่วนร่วม

  • ความเพียงพอของระบบการควบคุมของลูกค้า

  • ระดับความร่วมมือที่ได้รับจากลูกค้า

แนวทางที่เลือกควรมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากปัจจัยก่อนหน้านี้ วิธีการตรวจสอบทั่วไปดังต่อไปนี้มักใช้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์:

  • เมื่อระบบการรายงานทางการเงินที่อ่อนแอ เน้นการรับรองธุรกรรมที่สำคัญ มีความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการตรวจสอบความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมของไคลเอ็นต์ วิธีนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการทดสอบจำนวนธุรกรรมที่เพียงพอ

  • เมื่อระบบควบคุมภายในเข้มแข็ง . เน้นในการทดสอบและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของลูกค้า หากการควบคุมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งการทดสอบที่สำคัญจะลดลงอย่างมาก นี่เป็นแนวทางการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • เมื่อโฟกัสอยู่บนความเสี่ยงของลูกค้า ผู้สอบบัญชีใช้เวลาตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงในระบบของลูกค้าที่ใดจากนั้นจึงออกแบบแนวทางการตรวจสอบที่มุ่งเน้นไปที่ส่วนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก ในทางกลับกันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำได้รับความสนใจจากผู้ตรวจสอบน้อย

  • เมื่อโฟกัสอยู่ในงบดุล จุดเน้นในการตรวจสอบคือการทดสอบยอดคงเหลือในบัญชีที่ประกอบด้วยงบดุล โดยการพิสูจน์งบดุลสมมติฐานคือธุรกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกลบออกทางงบกำไรขาดทุนซึ่งจะต้องมีการทดสอบเล็กน้อย