การปรับเปลี่ยนการแปล

การปรับปรุงการแปลคือรายการบันทึกประจำวันที่ทำขึ้นระหว่างกระบวนการแปลงงบการเงินของกิจการจากสกุลเงินที่ใช้งานได้เป็นสกุลเงินในรายงาน การปรับปรุงเหล่านี้ทำโดย บริษัท แม่เมื่อได้รับงบการเงินจาก บริษัท ย่อยที่ใช้สกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินในรายงานของ บริษัท ใหญ่ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถจัดทำงบการเงินรวมได้