สูตรรายได้สุทธิ

สูตรรายได้สุทธิจะให้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายได้แล้ว ผลลัพธ์ของสูตรนี้ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะเปิดเผยว่าธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานได้หรือไม่ เมื่อไม่มีแนวโน้มรายได้สุทธิที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องนักลงทุนจะขายหุ้นออกส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงในระยะยาว

สูตรรายได้สุทธิจะปรากฏใกล้ด้านล่างของงบกำไรขาดทุน ตารางต่อไปนี้ซึ่งกำหนดสูตรรายได้สุทธิจะระบุประเภทของค่าใช้จ่ายทั่วไปที่หักออกจากรายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้สุทธิ: