เอกสารภายใน

เอกสารภายในคือบันทึกที่สร้างและจัดเก็บภายในธุรกิจ เอกสารนี้ใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการขององค์กร ตัวอย่างเอกสารภายใน ได้แก่ :

  • บัตรลงเวลาและแผ่นเวลาของพนักงาน

  • แผนการผลิต

  • ใบขอซื้อ

  • การรับรายงาน

  • ใบสั่งขาย

  • การอนุมัติเรื่องที่สนใจ

เอกสารภายในจะไม่แชร์กับบุคคลภายนอก เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีกำลังตรวจสอบหนังสือขององค์กรการพึ่งพาเอกสารภายในเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเอกสารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นภายในและมีแนวโน้มที่จะถูกประดิษฐ์หรือเปลี่ยนแปลงมากกว่าเอกสารที่ได้มาจากบุคคลที่สาม