ซื้อผลตอบแทนและค่าเผื่อกำหนด

การคืนสินค้าและค่าเผื่อการซื้อคือบัญชีที่จับคู่และชดเชยบัญชีการซื้อในระบบสินค้าคงคลังตามงวด บัญชีนี้มีการหักเงินจากการซื้อสินค้าที่ส่งคืนไปยังซัพพลายเออร์เช่นเดียวกับการหักเงินที่ซัพพลายเออร์อนุญาตสำหรับสินค้าที่ไม่มีการส่งคืน บัญชีตรงกันข้ามนี้ช่วยลดจำนวนการซื้อทั้งหมดซึ่งจะช่วยลดยอดคงเหลือสินค้าคงคลังที่สิ้นสุดลงด้วย