แจกจ่ายให้กับเจ้าของ

การแจกจ่ายให้กับเจ้าของคือการจ่ายรายได้สะสมของธุรกิจให้กับเจ้าของ การกระจายสินค้านี้อาจทำได้ใน บริษัท ขนาดเล็กเนื่องจากไม่มีวิธีอื่นใดที่เจ้าของจะได้รับมูลค่าจากองค์กรเช่นเดียวกับที่จะทำได้โดยการขายหุ้นหรือขายกิจการ การกระจายนี้ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของธุรกิจลดลง โดยปกติการแจกจ่ายจะทำในรูปเงินสดแม้ว่าจะสามารถทำได้โดยใช้ทรัพย์สินอื่นใดของธุรกิจก็ตาม