เสี่ยงต่อการยอมรับที่ไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงของการยอมรับที่ไม่ถูกต้องคือสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ของตัวอย่างการตรวจสอบสนับสนุนข้อสรุปว่ายอดเงินในบัญชีถูกต้องเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์อาจเป็นไปได้ว่าผู้สอบบัญชีที่ทำการทดสอบให้ความเห็นที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงบการเงินของลูกค้า ความเสี่ยงของการยอมรับที่ไม่ถูกต้องสามารถลดลงได้โดยการเพิ่มขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบการตรวจสอบต่างๆ