รอบการจัดส่ง

รอบการจัดส่งคือช่วงเวลาระหว่างการยอมรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในขั้นสุดท้าย นี่เป็นการวัดกระบวนการที่สำคัญเนื่องจากความสามารถในการประมวลผลคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาขั้นต่ำที่เป็นไปได้ถือเป็นทักษะทางการตลาดที่สามารถใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น ฝ่ายบริหารต้องการเห็นตัวเลขนี้ในระดับของคำสั่งซื้อแต่ละรายการเพื่อให้สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนานผิดปกติ