ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นคือการจ่ายค่าเช่าที่แปรผันตามจำนวนเงินในอนาคตของปัจจัยเฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเวลา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นมักจะขึ้นอยู่กับค่าเช่าในอนาคตหรือผลกำไรของผู้เช่า ไม่ใช่การจ่ายค่าเช่าแบบคงที่เหมือนกรณีส่วนใหญ่ในการเตรียมการเช่า