ระบบข้อมูลทางการเงิน

ระบบข้อมูลทางการเงินเป็นแนวทางที่เป็นระบบในการรวบรวมและตีความข้อมูลซึ่งโดยปกติจะใช้คอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลทางการเงินที่ดำเนินการอย่างดีมีความสำคัญต่อธุรกิจเนื่องจากผู้จัดการต้องการข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานขององค์กร ระบบนี้สามารถใช้ได้หลายวิธี ได้แก่ :

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอสำหรับชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน

  • นำเงินส่วนเกินไปใช้ในการลงทุนที่เหมาะสมและมีสภาพคล่องอย่างสมเหตุสมผล

  • พิจารณาว่าลูกค้าผลิตภัณฑ์สายผลิตภัณฑ์และ บริษัท ย่อยใดทำกำไรได้มากที่สุดและน้อยที่สุด

  • ค้นหาพื้นที่คอขวดภายในธุรกิจ

  • กำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถแจกจ่ายให้กับนักลงทุนได้อย่างปลอดภัยในรูปของเงินปันผล

  • กำหนดภาระหนี้สูงสุดที่องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้

มีหลายวิธีในการดึงข้อมูลจากระบบข้อมูลทางการเงินรวมถึงรายงานที่มีโครงสร้างซึ่งเรียกใช้เป็นประจำการวิเคราะห์อัตราส่วนการคาดการณ์เงินสดและการวิเคราะห์แบบ what-if โมดูลตัวเขียนรายงานใช้เพื่อสร้างรายงานที่ใช้บ่อยกว่าในขณะที่ข้อมูลที่ใช้งานน้อยจะถูกดาวน์โหลดผ่านระบบเคียวรี