สำรองฉุกเฉิน

เงินสำรองฉุกเฉินคือกำไรสะสมที่ถูกตั้งสำรองไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินในสถานการณ์ที่บางครั้งธุรกิจประสบกับความสูญเสียที่สำคัญและต้องการเงินสำรองเพื่อชดเชยความสูญเสียเหล่านั้น บริษัท ประกันภัยมักใช้เงินสำรองฉุกเฉิน คณะกรรมการ บริษัท กำลังส่งสัญญาณให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเงินสำรองดังกล่าวไม่สามารถนำไปแจกจ่ายเป็นเงินปันผลได้