เวลาคุ้มทุน

เวลาคุ้มทุนคือระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับกระแสเงินสดคิดลดที่สร้างโดยโครงการเพื่อให้เท่ากับต้นทุนเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นหากโครงการใช้เวลาสองปีในการสร้างรายได้ $ 1,000 โดยมีส่วนลดเพื่อชดเชยต้นทุนเริ่มต้น $ 1,000 ระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการคือสองปี ช่วงเวลาที่สั้นลงบ่งชี้ว่าโครงการมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะล้มเหลวดังนั้นจึงเป็นการลงทุนที่ดีกว่า ความเสี่ยงที่เป็นไปได้เมื่อใช้วิธีนี้คือการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปในการคาดการณ์กระแสเงินสดเชิงรุก