การจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่

การจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เป็นวิธีการจัดเรียงและการนำเสนอที่ใช้ในการบัญชีซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกรวมและรายงานโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายสามารถรวมตามแผนกแล้วรายงานเป็น (เช่น) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการขาย

อีกทางเลือกหนึ่งคือการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกรวมและรายงานตามประเภท ตัวอย่าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายชดเชยและค่าเสื่อมราคา