ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมคือการครอบครองตามกฎหมายทั้งสิทธิพื้นผิวและแร่สำหรับทรัพย์สิน เจ้าของดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมอาจเลือกที่จะขายสิทธิ์พื้นผิว แต่ยังคงไว้ซึ่งสิทธิในแร่ - หรือในทางกลับกัน บริษัท น้ำมันและก๊าซมักไม่ได้รับดอกเบี้ยจากค่าธรรมเนียม แต่จะหาข้อตกลงการเช่ากับเจ้าของสิทธิแร่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่อนุญาตให้ขุดเจาะบ่อและผลิตน้ำมันและก๊าซ โดยทั่วไปการเตรียมการเหล่านี้กำหนดให้ บริษัท ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะและการผลิตในขณะที่เจ้าของดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมจะได้รับเงินคงที่หรือส่วนแบ่งจากการผลิตที่เกิดขึ้น