ภาษี FICA ที่ต้องชำระ

ภาษี FICA ที่ต้องชำระคือจำนวนเงินประกันสังคมที่ยังไม่ได้ชำระและภาษี Medicare ที่ธุรกิจเป็นหนี้กับรัฐบาลกลาง เงินจำนวนนี้เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของภาษีเงินเดือนทั้งหมดที่รัฐบาลต้องจ่าย จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนเนื่องจากจะต้องชำระภายในสองสามวัน