ปลายทาง FOB

ปลายทาง FOB เป็นการย่อของคำว่า "Free on Board Destination" คำนี้หมายความว่าผู้ซื้อจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ซัพพลายเออร์จัดส่งให้เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือรับของผู้ซื้อ เงื่อนไขปลายทางของ FOB มีสี่รูปแบบซึ่ง ได้แก่ :

  • ปลายทาง FOB ชำระค่าขนส่งล่วงหน้าและได้รับอนุญาต ผู้ขายเป็นผู้จ่ายและรับภาระค่าขนส่งและเป็นเจ้าของสินค้าในขณะที่ขนส่ง ชื่อผ่านสถานที่ของผู้ซื้อ

  • ปลายทาง FOB การขนส่งสินค้าแบบเติมเงินและเพิ่ม ผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง แต่เรียกเก็บเงินให้กับลูกค้า ผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าในระหว่างการขนส่ง ชื่อผ่านสถานที่ของผู้ซื้อ

  • FOB ปลายทางการขนส่งสินค้าเก็บ ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าขนส่ง ณ เวลาที่ได้รับแม้ว่าซัพพลายเออร์จะยังคงเป็นเจ้าของสินค้าในขณะที่อยู่ระหว่างการขนส่ง

  • ปลายทาง FOB ขนส่งการเก็บรวบรวมและได้รับอนุญาต ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าขนส่ง แต่หักต้นทุนจากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ ผู้ขายยังคงเป็นเจ้าของสินค้าในขณะที่อยู่ระหว่างการขนส่ง

ดังนั้นองค์ประกอบหลักของรูปแบบทั้งหมดในปลายทาง FOB คือตำแหน่งทางกายภาพระหว่างการขนส่งที่มีการเปลี่ยนชื่อและผู้ที่จ่ายค่าขนส่ง หากแผนกขนส่งของผู้ซื้อเป็นฝ่ายรุกแผนกอาจหลีกเลี่ยงเงื่อนไขปลายทางของ FOB แทนที่จะนิยมเงื่อนไขจุดขนส่ง FOB เพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการขนส่งได้ดีขึ้น

ข้อกำหนด FOB ประเภทใด ๆ อาจถูกแทนที่ได้หากลูกค้าเลือกที่จะลบล้างข้อกำหนดเหล่านั้นด้วยการมารับที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้ซึ่งลูกค้าจัดเตรียมให้มารับสินค้าที่สถานที่ของผู้ขายและรับผิดชอบสินค้า ณ จุดนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินจะต้องตระหนักถึงเงื่อนไขการจัดส่งใหม่เพื่อที่จะไม่เรียกเก็บเงินค่าขนส่งให้กับลูกค้า

เนื่องจากผู้ซื้อเป็นเจ้าของสินค้าที่ท่าเรือรับสินค้าของตนเองจึงเป็นที่ที่ผู้ขายควรบันทึกการขาย

ผู้ซื้อควรบันทึกการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลัง ณ จุดเดียวกัน (เนื่องจากผู้ซื้อต้องรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของการเป็นเจ้าของซึ่งเกิดขึ้น ณ จุดที่มาถึงที่ท่าเรือขนส่งสินค้า) นอกจากนี้ภายใต้เงื่อนไขปลายทาง FOB ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

หากสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งผู้ขายควรยื่นคำร้องต่อผู้ให้บริการประกันภัยเนื่องจากผู้ขายมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าในช่วงที่สินค้าได้รับความเสียหาย

ในความเป็นจริงผู้จัดส่งอาจบันทึกการขายทันทีที่สินค้าออกจากท่าเรือขนส่งโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขการจัดส่ง ดังนั้นผลกระทบที่แท้จริงของเงื่อนไขปลายทาง FOB คือการกำหนดว่าใครเป็นผู้จ่ายสำหรับค่าขนส่ง