ต้นทุนสินค้าที่ซื้อ

ต้นทุนของสินค้าที่ซื้อคือต้นทุนสุทธิของสินค้าที่ได้มา การคำนวณคือการบวกค่าขนส่งในต้นทุนการซื้อเริ่มต้นแล้วลบรายการต่อไปนี้:

  • ซื้อเบี้ยเลี้ยง

  • ซื้อส่วนลด

  • ซื้อคืน

ด้วยข้อมูลนี้เราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาร์กอัปเพื่อให้ได้ราคาที่จะเสนอขายสินค้า