ค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือค่าใช้จ่ายที่มีความมุ่งมั่นในการใช้จ่ายที่มั่นคงในระยะสั้น เนื่องจากข้อผูกมัดจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายได้จนกว่าระยะเวลาข้อผูกพันจะสิ้นสุดลง ต้นทุนประเภทนี้ไม่รวมอยู่ในการตัดสินใจในการดำเนินงานระยะสั้น ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการจ่ายค่าเช่าภายใต้ข้อตกลงสัญญาเช่าระยะยาว