ทะเบียนหุ้น

ทะเบียนหุ้นคือบันทึกรายละเอียดของหุ้นที่ออกโดย บริษัท ตลอดจนการซื้อคืนและการโอนระหว่างผู้ถือหุ้น ทะเบียนมักได้รับการดูแลโดย บริษัท ที่ถือหุ้นสาธารณะ แต่ บริษัท ใด ๆ สามารถเก็บรักษาไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก