สินทรัพย์สุทธิที่ไม่ถูก จำกัด

สินทรัพย์สุทธิที่ไม่ถูก จำกัด คือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคบริจาคให้กับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่มีข้อ จำกัด ในการใช้งาน นี่คือประเภทของสินทรัพย์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดเนื่องจากสามารถใช้สำหรับกิจกรรมการบริหารและการระดมทุน