เงินเดือนและขอบ

เงินเดือนและขอบคือจำนวนค่าตอบแทนทั้งหมดที่จะจ่ายให้กับพนักงาน เงินจำนวนนี้ไม่เพียง แต่รวมถึงค่าจ้างพื้นฐานโบนัสและค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นประกันสุขภาพประกันชีวิตและเงินบำนาญ เมื่อประเมินข้อเสนองานหลาย ๆ งานบุคคลควรรวบรวมจำนวนเงินเดือนและขอบข่ายทั้งหมดเพื่อที่จะได้มาซึ่งค่าตอบแทนที่เทียบเคียงกันได้ที่นายจ้างแต่ละรายเสนอ