ตาข่ายระหว่าง บริษัท

การหักกลบลบหนี้ระหว่าง บริษัท คือการหักล้างบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ระหว่างหน่วยงานธุรกิจสองแห่งที่เป็นเจ้าของโดย บริษัท แม่เดียวกันเพื่อให้มีการชำระเงินสำหรับผลต่างสุทธิระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เท่านั้น

การหักกลบลบหนี้ระหว่าง บริษัท มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นการระบุสถานการณ์ที่ธุรกิจสามารถป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินต่างประเทศสุทธิจำนวนน้อยกว่ามากที่เป็นหนี้ระหว่างหน่วยงานแทนที่จะเป็นจำนวนเงินรวม