การแพร่กระจายของผู้ถือหุ้น

การแพร่กระจายของผู้ถือหุ้นวัดมูลค่าที่สร้างขึ้นโดยฐานทุนของธุรกิจ มันคือความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งและต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะคูณด้วยยอดคงเหลือเริ่มต้น สเปรดตราสารทุนได้รับการปรับปรุงโดยการเพิ่มผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • เพิ่มเปอร์เซ็นต์กำไรจากการขาย

  • เปลี่ยนไปใช้เงินทุนในสัดส่วนที่สูงขึ้น

  • เพิ่มอัตราการหมุนเวียนซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์มากขึ้น