บีบกำไร

การบีบกำไรคือการลดลงของรายได้ในช่วงเวลาหนึ่ง มีสาเหตุหลายประการสำหรับการบีบกำไร ได้แก่ :

  • ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

  • ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

  • ภาษีที่เพิ่มขึ้น

  • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

  • การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล

  • การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคที่ทำให้ยอดขายลดลง

การบีบกำไรอาจสร้างความเสียหายให้กับ บริษัท อย่างรุนแรงดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องคาดการณ์สาเหตุที่แท้จริงและเปลี่ยนธุรกิจไปยังส่วนตลาดหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันหรือนำนวัตกรรมอื่น ๆ มาใช้ที่ช่วยให้ บริษัท สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง