นิยามค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายคือต้นทุนของสินค้าที่มอบให้กับลูกค้า ตัวอย่างของการส่งเสริมการขายคือการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟรีหรือเสนอการกำจัดหิมะฟรีให้กับประชาชนที่บริโภค เจตนาที่อยู่เบื้องหลังการออกสินค้าเหล่านี้คือการเพิ่มยอดขายในที่สุด จากนั้นสามารถหักต้นทุนของการดำเนินการเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้ โดยปกติจะจัดเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด จำนวนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายคือต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่มอบให้ ไม่ใช่มูลค่าตลาดของสินค้าเหล่านี้

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ในการคืนภาษีขององค์กร