การทดสอบแบบเดินผ่าน

ผู้สอบบัญชีใช้การทดสอบแบบเดินผ่านเพื่อทำตามแต่ละขั้นตอนในธุรกรรม การตรวจสอบเริ่มต้นด้วยธุรกรรมทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดและเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอนที่ตามมากับขั้นตอนวิธีการดำเนินการธุรกรรม จุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังการทดสอบนี้คือเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของระบบและมีประเด็นใดบ้างที่ควรได้รับการพิจารณาจากฝ่ายบริหาร