การบัญชีสังคม

การบัญชีเพื่อสังคมจะวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กร แนวทางนี้นอกเหนือไปจากการจัดทำงบการเงินตามปกติเพื่อวัดผลกระทบของ บริษัท ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นการบัญชีสังคมจึงสามารถใช้เพื่อกำหนดความรับผิดชอบขององค์กรได้ แนวทางนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและหน่วยงานของรัฐเนื่องจากภารกิจของพวกเขามีเป้าหมายมากขึ้นในการปรับปรุงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การวัดผลและการใช้บัญชีโซเชียลช่วยให้ผู้จัดการสามารถมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะช่วยปรับปรุงการยอมรับขององค์กรในระยะยาว