การบำรุงรักษารอตัดบัญชี

การบำรุงรักษารอตัดบัญชีคือการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ดำเนินการเมื่อควรดำเนินการนี้ จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมเพื่อให้สินทรัพย์ทำงานในระดับความจุที่เหมาะสม โดยทั่วไปฝ่ายบริหารเลือกที่จะเลื่อนการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถรายงานรายได้ที่สูงขึ้นในระยะสั้น อีกสาเหตุหนึ่งคือธุรกิจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอซึ่งไม่สามารถจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้ เหตุผลประการที่สามสำหรับการบำรุงรักษารอการตัดบัญชีคือสินทรัพย์บางส่วนใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งานดังนั้นฝ่ายบริหารจึงปรับกลับไปที่การบำรุงรักษาในช่วงสิ้นสุดช่วงเวลานี้