สินทรัพย์สุทธิด่วน

สินทรัพย์ด่วนสุทธิคือจำนวนรวมของเงินสดของ บริษัท หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลูกหนี้และหนี้สินหมุนเวียน มาตรการนี้ไม่รวมสินค้าคงคลังซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะเลิกกิจการภายในระยะเวลาสั้น ๆ สามารถใช้สินทรัพย์สุทธิด่วนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการชำระภาระผูกพันระยะสั้นกับสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดาย