ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมธนาคารคือค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินประเมินจากบัญชี อาจมีการเรียกเก็บเงินจากธนาคารเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ :

  • ไม่รักษายอดขั้นต่ำ

  • การออกเช็คเงินไม่เพียงพอ

  • ฝากเช็คเด้ง

  • เกินขีด จำกัด เงินเบิกเกินบัญชีในบัญชี

  • เวลาผ่านไปหากมีค่าบริการรายเดือน

  • การสั่งซื้อเช็คธนาคารเพิ่มเติม

  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ

  • การออกใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารแทนที่จะเป็นแบบออนไลน์

  • การจัดการธุรกรรมด้วยตนเองโดยพนักงานธนาคาร

  • ไม่มีการใช้งานในบัญชี

ค่าธรรมเนียมธนาคารอาจเป็นแหล่งรายได้หลักของสถาบันการเงิน

ธุรกิจที่มีการเรียกเก็บเงินจากธนาคารมักจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระทบยอดบัญชีธนาคารรายเดือน