ทุนที่บริจาค

ทุนที่บริจาคคือทรัพย์สินที่มอบให้กับนิติบุคคลเป็นของขวัญ จำนวนเงินนี้บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับของขวัญ ตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตได้รับที่ดินเป็นของขวัญจากชุมชนในท้องถิ่นเมื่อธุรกิจตกลงที่จะสร้างโรงงานที่นั่น