ยอดเงินสดขั้นต่ำ

เงินสดคงเหลือขั้นต่ำคือเงินสดสำรองที่เก็บไว้ในมือเพื่อชดเชยกระแสเงินสดที่ไม่ได้วางแผนไว้ หากไม่มีบัฟเฟอร์ด้านความปลอดภัยนี้ธุรกิจอาจพบว่าตัวเองไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ การใช้เงินสดคงเหลือขั้นต่ำหมายความว่าเงินสดจำนวนหนึ่งจะถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคารแทนที่จะนำไปลงทุนที่อื่นใช้เพื่อชำระหนี้หรือส่งคืนให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล

เงินสดคงเหลือขั้นต่ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างเวลาและจำนวนเงินไหลเข้าและกระแสเงินสดไหลออก