ต้นทุนที่ผ่านมา

ต้นทุนที่ผ่านมาคือเงินที่ใช้ไปแล้ว เงินเหล่านี้ไม่สามารถกู้คืนได้ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจึงไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ ต้นทุนที่ผ่านมาเรียกอีกอย่างว่าต้นทุนจม