เวลามองโลกในแง่ดี

เวลาในแง่ดีเป็นแนวคิดที่ใช้ในเทคนิคการประเมินและทบทวนโปรแกรม (PERT) หมายถึงช่วงเวลาโดยประมาณที่สั้นที่สุดซึ่งมีแนวโน้มว่างานจะเสร็จสมบูรณ์และใช้ในการวางแผนโครงการ