วันที่ตัด

ในการบัญชีวันที่ตัดยอดคือจุดในเวลาที่กำหนดเวลาที่จะบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจเพิ่มเติมในรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่นวันที่ 31 มกราคมเป็นวันตัดยอดสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่จะบันทึกในเดือนมกราคม ธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากวันดังกล่าวจะถูกบันทึกในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนถัดไป แนวคิดนี้ใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดำเนินการตรวจนับสินค้าคงคลังซึ่งฟังก์ชันการรับและการจัดส่งอาจถูกปิดลงเมื่อสิ้นสุดวันที่ตัดยอดเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมสินค้าคงคลังได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง