นิยามจุดราคา

จุดราคาคือราคาขายปลีกที่แนะนำของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยปกติจะกำหนดให้สัมพันธ์กับราคาที่คู่แข่งเสนอขายสินค้าและบริการหรือราคาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทดแทน จุดราคาที่เหมาะสมควรเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับผู้ขาย ในการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนี้ผู้ขายจะทำการทดสอบที่จุดราคาต่างๆเพื่อดูว่าอันใดสร้างกำไรรวมที่ใหญ่ที่สุด จุดราคานี้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อตอบสนองต่อราคาที่กำหนดโดยบุคคลอื่นสำหรับสินค้าที่คล้ายคลึงกัน