บันทึกการจัดส่ง

บันทึกการจัดส่งคือเอกสารที่อธิบายเนื้อหาของการจัดส่งให้กับลูกค้า บันทึกการจัดส่งประกอบด้วยรายการสินค้าแยกต่างหากสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่จัดส่ง รายการโฆษณาแต่ละรายการระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์คำอธิบายผลิตภัณฑ์และปริมาณต่อหน่วยที่จัดส่ง อาจมีการระบุน้ำหนักไว้ด้วย เอกสารจะพิมพ์โดยผู้ขายซึ่งรวมไว้ในบรรจุภัณฑ์หรือแนบกับด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ในซองที่ปิดสนิท

ผู้รับอาจใช้บันทึกการจัดส่งเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของการจัดส่ง