กำหนดวันที่โพสต์

วันที่โพสต์หมายถึงการเขียนวันที่ในอนาคตบนเช็ค ตัวอย่างเช่นมีคนเขียนเช็คที่ลงวันที่ 31 มีนาคมแม้ว่าวันที่ปัจจุบันคือวันที่ 15 มีนาคมความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการนัดหมายนี้คือการบังคับให้ผู้รับเงินรอจนกว่าวันที่โพสต์จะมาถึงก่อนที่จะนำเช็คไปจ่าย มีสองเหตุผลในการทำเช่นนั้น ได้แก่ :

  • ขณะนี้ผู้ชำระเงินมีเงินสดไม่เพียงพอในบัญชีเงินฝากเช็คดังนั้นจึงกำหนดวันที่ในอนาคตด้วยความคาดหวังที่จะเพิ่มเงินสดเข้าไปในบัญชีเงินฝากของตนซึ่งจะใช้เป็นเงินในเช็ค

  • ผู้ชำระเงินไม่สามารถกังวลกับการจ่ายเช็คหลายชุดให้กับผู้รับเงินได้และแทนที่จะออกเช็คทั้งหมดในครั้งเดียวโดยเช็คแต่ละฉบับจะลงวันที่ในภายหลัง ตัวอย่างเช่นผู้เช่าสามารถเขียนเช็ค 12 ฉบับถึงเจ้าของบ้านเมื่อต้นปีของสัญญาเช่าโดยแต่ละฉบับจะลงวันที่เพื่อให้ครอบคลุมการจ่ายเช็คสำหรับแต่ละเดือนต่อเนื่องของปี จากนั้นเจ้าของบ้านจะได้รับคำสั่งให้ชำระเงินตามเช็คเมื่อถึงกำหนดชำระ