ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมการสร้างเงินกู้จะเรียกเก็บจากผู้กู้เมื่อมีการออกเงินกู้ครั้งแรก ค่าธรรมเนียมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอสินเชื่อใหม่ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นการรีไฟแนนซ์หรือการปรับโครงสร้างเงินกู้ แทนที่จะจ่ายเงินคืนให้กับผู้ให้กู้ตามต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินกู้ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าผู้ให้กู้อาจได้รับผลกำไรเป็นจำนวนมากจากค่าธรรมเนียมการเริ่มต้น อาจเป็นไปได้ที่ผู้กู้จะเจรจาเรื่องขนาดของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ